Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (2023)

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (1)In augustus en september beginnen de dagen merkbaar korter te worden, dit komt omdat in deze periode het korter worden van de dagen steeds sneller gaat. Eenzelfde effect is in het vroege voorjaar waar te nemen; de dagen worden dan in een versnellend tempo langer. Verklaringen van dit verschijnsel kunnen worden gevonden in de schuine stand van de as van de aarde. Overigens heeft het steeds sneller korter worden van de dagen in augustus voor sommige mensen een aantal voordelen.Op het noordelijk halfrond van onze planeet kennen we in de zomer lange dagen en korte nachten, en in de winter precies andersom. Rond 20 maart en 22 september zijn de dagen en nachten precies even lang, vanaf deze datums nemen de dagen in lengte weer toe of af. Het langer en korter worden van de dagen geschiedt echter niet in een gelijkmatig tempo, er zit een zekere versnelling en dan weer een vertraging in. Bijvoorbeeld, vanaf juli, augustus en grotendeels in september neemt de daglengte (dat is de tijd die verstrijkt tussen zonsopkomst en zonsondergang) in een versnellend tempo af, terwijl vanaf 22 september deze afname van de daglengte juist weer vertraagt, om uiteindelijk rond 21 december tot stilstand te komen. Deze versnellende afname is het sterkst rond 22 september, maar wordt in augustus al sterk merkbaar en het is hierdoor waardoor wij vaak in augustus al zeggen: “je kan nu toch echt wel merken dat het alweer vroeger donker begint te worden”. Eenzelfde effect vindt plaats in de winter en het voorjaar; vanaf 21 december tot aan 20 maart neemt de daglengte steeds sneller toe en de toename is het het snelst rond 20 maart. Vanaf 20 maart begint de toename van de daglengte af te remmen om uiteindelijk rond 20 juni geheel tot stilstand te komen.

Een aantal kortste en langste dagen op een rij laten zien dat de datum kan variëren

 • Kortste dag 2020: 21 december
 • Kortste dag 2021: 21 december
 • Kortste dag 2022: 21 december
 • Kortste dag 2023: 22 december
 • Kortste dag 2024: 21 december
 • Kortste dag 2025: 21 december

 • Langste dag 2021: 21 juni
 • Langste dag 2022: 21 juni
 • Langste dag 2023: 21 juni
 • Langste dag 2024: 20 juni
 • Langste dag 2025: 21 juni

Een aantal cijfers en tijdstippen als voorbeeld

Om een paar voorbeelden te noemen, over de hele maand juli neemt de daglengte met 71 minuten af, maar in augustus wordt al een afname van 113 minuten gerealiseerd, en september en oktober spannen de kroon met een afname van 118 en 120 minuten. In maart wordt een toename van de daglengte gerealiseerd van 125 minuten en in april van 115. Over de maand mei vindt echter nog maar een toename van 90 minuten plaats. Het verloop van de daglengtes komt mooi naar voren als een aantal tijdstippen van zonsopkomsten en -ondergangen in een eenvoudige tabel worden gezet. Vervolgens kan de daglengte berekend worden en de toe- of afname per maand. Het verschijnsel van de versnellende of vertragende toe- en afname van de daglengtes wordt zo goed zichtbaar.

Maand Zonsopkomst Zonsondergang Daglengte Verschil met de vorige maand
1 januari 8:48 16:39 7:51 Afname van 0:15
1 februari 8:21 17:27 9:06 Toename van 1:15
1 maart 7:25 18:20 10:55 Toename van 1:49
1 april 7:14 20:14 13:00 Toename van 2:05
1 mei 6:10 21:05 14:55 Toename van 1:55
1 juni 5:26 21:51 16:25 Toename van 1:30
1 juli 5:25 22:03 16:38 Toename van 0:13
1 augustus 6:02 21:29 15:27 Afname van 1:11
1 september 6:52 20:26 13:34 Afname van 1:53
1 oktober 7:41 19:17 11:36 Afname van 1:58
1 november 7:35 17:11 9:36 Afname van 2:00
1 december 8:26 16:32 8:06 Afname van 1:30

(Video) Heb je invloed op hoe lang je wordt? | UITGEZOCHT #35


Verklaring van toe- en afname van de daglengtes

De reden dat de dagen langer en korter worden komt doordat de as van de aarde scheef staat ten opzichte van het vlak waarin de aarde om de zon draait. Hierdoor bevinden Nederland en België zich in de zomer langer in de door de zon beschenen helft van onze planeet dan in de winter. En rond 20 maart en 22 september (de datums waarop de zon precies boven de evenaar staat) staat de scheve aardas precies in dezelfde richting als de baan om de zon, dus dan duren dag en nacht voor elke locatie op de aarde precies even lang. Overigens vertoont de scheefstaande as van de aarde ook nog eens het effect dat zij een kegelvormige rotatie beschrijft, een volledige rotatie wordt eens in de 25.800 jaar voltooid, dit heeft tot gevolg dat de aardas niet altijd richting de poolster Polaris wijst, maar bijvoorbeeld in het jaar 7530 wijst zij op de in het sterrenbeeld Cerpheus gelegen ster Adleramin.

Verklaring van het steeds sneller of langzamer toe- of afnemen van de daglengtes

Dit verschijnsel kan als volgt worden verklaard: de as van de aarde staat zoals gezegd schuin. De hoek die deze schuine omwentelingsas maakt ten opzichte van de richting van de baan van de aarde om de zon is het grootst op 20 maart en 22 september (soms op 21 maart en 23 september) en nihil rond 20 juni en 21 december (soms 21 juni en 22 december). Dit betekent dat per gelijke afstand die de aarde om de zon aflegt de afname of toename van de hoek van de scheve aardas ten opzichte van de baan om de zon het grootst is rond 20 maart en 22 september, en het kleinst is als de aardas het minst schuin staat ten opzichte van de baan van de aarde om de zon, dat is rond 20 juni en 21 december. Eenvoudig gezegd: hoe groter de hoek van de aardas ten opzichte van de baan van de aarde om de zon, hoe groter toe- of afnames van de daglengtes zullen zijn. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat om deze reden de toe- en afnames van de daglengtes het grootst zijn rond 20 maart en 22 september.

De baan van de aarde om de zon is ellipsvormig, en dat heeft het verschijnsel "ware middag" tot gevolg

De baan van de aarde om de zon is geen perfecte cirkel maar een ellips, dit zorgt er voor dat de aarde niet iedere dag een gelijke afstand aflegt. Ondertussen hebben wij mensen wel een tijdsindeling gemaakt waarbij een jaar precies is opgedeeld in 365 dagen en elke dag precies 24 uur heeft. Echter, de variatie in afgelegde afstand in combinatie met de hoek waarin de schuine as van de aarde staat ten opzichte van de zon, zorgen ervoor dat de tijdstippen waarop de zon het hoogst aan de hemel reikt verschuiven ten opzichte van onze kunstmatige kloktijd. Soms loopt de zon voor op onze kunstmatige kloktijd, dan loopt ze weer achter, en soms precies gelijk.

Dit verschijnsel noemen we “ware middag”, de ware middag is het tijdstip waarop de zon daadwerkelijk op haar hoogste punt staat. Zouden alle tijdstippen van deze ware middag in een grafiek worden uitgezet dan zouden we gedurende een jaar een zwabberende lijn te zien krijgen. Feitelijk is het zo dat onze horloges de natuurverschijnselen niet nauwkeurig aangeven, maar een soort gemiddelde. Een van de sterk zichtbare gevolgen van het niet gelijk lopen van de ware middag en de kunstmatige middaguren op onze klok is dat in de winter de zon alweer later begint onder te gaan al rond 16 december, maar pas vroeger begint op te komen begin januari. Een soortgelijk verschijnsel vindt plaats in juni. Rond 20 juni begint de zon later op te komen, maar pas rond eind juni begint de zon vroeger onder te gaan.

Voordelen van het weer korter worden van de dagen in augustus en september

Als naar het versneld korter worden van de dagen in augustus en september wordt gekeken, dan kan worden geconstateerd dat dit een aantal voordelen heeft. De nachten worden weer iets langer, én donkerder, hierdoor slapen we weer iets beter en vaster en worden we ’s ochtends uitgerust wakker. ’s Avonds kunnen we ons weer meer richten op bezigheden in huis, de gordijnen of lamellen gaan weer eerder dicht, en we kunnen ons weer in alle rust gaan richten op studie of andere werkzaamheden. Daarnaast zijn de avonden al iets koeler, dat is prettig voor mensen die minder van warmte houden. Overdag kunnen we nog steeds volop genieten van mooie zomerse dagen, maar deze zijn over het algemeen iets minder warm. Misschien zijn om deze redenen augustus en september* wel de mooiste zomermaanden die er zijn: ze bieden voor ieder wat wils.

(Video) How and Why the UK bond market collapsed, Economics Explained & Discuss my channel added to NGO site

(Video) Heb je invloed op hoe lang je wordt? | UITGEZOCHT #35

* september is officieel geen volledige zomermaand en is zelfs de eerste meteorologische herfstmaand

Lees verder

 • Verandering van de daglengtes in een grafiek

© 2016 - 2022 Blauwevinvis, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.

Gerelateerde artikelen

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (2)Zonsopkomst en zonsondergang in januari, februari en maartDe dagen beginnen langer te worden in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Een artikel met de tijdstippen wanneer de…

(Video) Wat als je 30 dagen lang geen brood meer eet?

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (3)Tijdstippen zonsopkomsten, zonsondergangen en daglengtesDe zon komt op vrijwel de gehele aarde niet iedere dag op het zelfde tijdstip op. De zonsopkomsten en -ondergangen versc…

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (5)Overzicht zonsopkomst en zonsondergang 2016De lengte van het daglicht, de schemering en het donker zijn afhankelijk van de tijden van zonsopkomst en zonsondergang.…

(Video) 10 waarschuwingssignalen dat u al dementie heeft

(Video) Zomer en Winter Dag en Nacht: Hoe seizoenen ontstaan, en hoe aarde, zon, maan en satellieten draaien

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (6)De kleur van het zeewater - Noordzee en oceaanDe Rode Zee is soms rood en de Gele Rivier geel. De Noordzee is blauwgroen of grijs en de Caribische turkoois. De zee op…

Langer en korter worden van de dagen, hoe werkt het? (2023) (7)Verdwijnende esIn de lente van 2016 bericht de BBC over de verdwijning van de Gewone es uit Europa door een samengaan van een schimmel…

Bronnen en referenties
 • https://cdn.knmi.nl/system/downloads/files/000/000/028/original/Zonsopkomst_en_ondergang_2016.pdf?1447250585
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Equinox
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Hittegolf#Hittegolven_in_Nederland
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardas

FAQs

Hoe worden de dagen korter? ›

Hoe komt dat? Met het korter worden van de dagen bedoelen we natuurlijk het afnemen van de daglichtperiode. Het verschil in daglichtlengte heeft te maken met de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Het noordelijk halfrond staat in de zomer naar de zon toe gericht en in de winter van de zon af.

Get More Info ›

Hoeveel minuten per dag wordt het lichter na 21 december? ›

Het gevolg is dat de zon bij het begin van de astronomische winter dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. En dat is precies wat we 's ochtends en 's avonds ook merken. Het tijdstip van zonsopgang komt iets later, het tijdstip van zonsondergang evenzeer.

Keep Reading ›

Hoeveel minuten per dag wordt het lichter? ›

Bijna vier minuten per dag: het gaat dus hard in deze periode. Maart is altijd de maand waarin er het meeste daglicht bijkomt. Tijdens de hele maand maart zullen we er in totaal 1 uur, 59 minuten en 39 seconden hebben bijgewonnen.

Get More Info ›

(Video) 10 Warnings Signs Of STROKE A Week BEFORE It Happens

Hoeveel worden de dagen weer langer? ›

Na vandaag gaan we gelukkig weer lichtere tijden tegemoet, als op het noordelijk halfrond de winterzonnewende plaatsvindt. Tot aan de zomerzonnewende, die in 2021 op het noordelijk halfrond op 21 juni valt, worden de dagen telkens gemiddeld 3 minuten en 20 seconden langer.

View More ›

Hoeveel worden de dagen langer in januari? ›

Een aantal cijfers en tijdstippen als voorbeeld

MaandZonsopkomstDaglengte
1 januari8:487:51
1 februari8:219:06
1 maart7:2510:55
1 april7:1413:00

8 more rows

1 Dec 2020

Learn More ›

Hoeveel verlengen de dagen? ›

Lengen en korten van de dagen

Het lengen van de dagen
oponder
108.4716.36
1008.4416.47
2008.3617.03

17 more rows

Tell Me More ›

1. Wat was de periode na de overstroming? - Dr. Kurt Wise (Conf Lecture)

2. A Life Worth Living: Pushing the Limits of Duchenne

3. Beste tijd om te vasten voor gewichtsverlies en autofagie

(Dr. Sten Ekberg)

(Video) WARNING! Diabetes Treatment Could Actually Kill You!

4. Wat als je 30 dagen lang geen suiker meer eet?

(Dr. Sten Ekberg)

5. The Challenges of a Wind Turbine on Your Home

6. 20 Geen koolhydratenvoeding zonder suiker (81+ Low Carb Foods) Uw ultieme gids

(Dr. Sten Ekberg)

Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 01/06/2023

Views: 6247

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

(Video) The Secret Enemy That's Making You SICK and FAT

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

FAQs

Hoeveel minuten wordt het per dag eerder lichter? ›

Bijna vier minuten per dag: het gaat dus hard in deze periode. Maart is altijd de maand waarin er het meeste daglicht bijkomt. Tijdens de hele maand maart zullen we er in totaal 1 uur, 59 minuten en 39 seconden hebben bijgewonnen. Geen enkele maand doet beter: enkel februari en april komen in de buurt.

Hoe snel worden de dagen langer? ›

Na vandaag gaan we gelukkig weer lichtere tijden tegemoet, als op het noordelijk halfrond de winterzonnewende plaatsvindt. Tot aan de zomerzonnewende, die in 2021 op het noordelijk halfrond op 21 juni valt, worden de dagen telkens gemiddeld 3 minuten en 20 seconden langer.

Hoeveel minuten per dag wordt het eerder donker? ›

Het snelst gaat de daglicht achteruit in periode rond het begin van de astronomische herfst. Per dag worden dan 4 minuten van de daglichtperiode afgesnoept. De oorzaak van deze achteruitgang in daglicht valt te vinden in de manier waarop de aarde om haar as draait en om de zon.

Hoeveel minuten per dag langer licht in januari? ›

En dus moet de aarde een stukje verder doordraaien om terug dezelfde positie t.o.v. de zon in te nemen. Lengen de dagen in de maand januari gestaag 1 tot 3 minuten per dag, als je meer naar het noorden gaat, verloopt het langer worden van de dagen veel spectaculairder.

Hoe laat licht langste dag? ›

Het tijdstip van de zonnewende valt in het jaar 2023 op 21 juni om 16.57 uur. Dit is de officiële zomerzonnewende. De zomerzonnewende valt op het noordelijk halfrond altijd op 20 of 21 juni. In 2024 is dat op 20 juni om 23.50 uur en in 2025 op 21 juni om 05.42 uur.

Hoeveel uur is het licht op de langste dag? ›

Tijdens de langste dag van het jaar in Nederland is er exact, 16 uur, 16 minuten en 47 seconden daglicht. Na deze dag worden de dagen korter. Dit klinkt best raar, want de hele zomer moet dan nog komen. De zomerzonnewende valt in Nederland namelijk meestal op 21 Juni.

Hoelang duurt 1 dag echt? ›

Een dag wordt verondersteld 24 uur te duren, 1440 minuten of 86.400 seconden, maar dat is volgens wetenschappers al sinds 1820 niet langer het geval. De laatste 40 jaar duurt een gemiddelde dag iets langer, zo'n 86.400, 0015 tot 86.400,002 seconden namelijk.

Hoe werkt de langste dag? ›

De term langste dag is een aanduiding voor de dag in het jaar op de Aarde met de langste tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Op het noordelijk halfrond van de aarde valt deze dag elk jaar rond 21 juni en wordt deze dag zomerpunt genoemd.

Hoe lang is het licht op de kortste dag? ›

De kortste dag van het jaar moet natuurlijk nog komen. Daarmee bedoelen we de dag waarin de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang het kortst is: 21 december. Dan duurt de daglichtperiode om precies te zijn 7 uur en 44 minuten.

Welke dag is het het snelst donker? ›

Op de donkerste dag van het jaar, 21 december, is het slechts zeven uur en drie kwartier licht.

Wat is het gouden uur? ›

Het is de korte periode na zonsopgang en voor zonsondergang. Niet te verwarren met het donkere Blue Hour, de periode net voor zonsopgang en net na zonsondergang. Tijdens het Golden Hour zijn de lichtomstandigheden vaak perfect. Er is geen indirect zonlicht, waardoor er een warme rode gloed ontstaat.

Welke dag is het het langst donker? ›

De langste nacht, of kortste dag, luidt het begin van de astronomische winter in. De datum varieert van jaar tot jaar tussen 21 en 22 december. De scheve stand van de aardas draait het noordelijk halfrond van de zon af in onze winter waardoor wij in Nederland het minste licht ontvangen op 21 december.

Hoe lang hebben we nog licht als de zon dooft? ›

Daarna krimpt de zon tot een kleine dwergster die heel langzaam afkoelt en uitdooft. Gelukkig is het voorlopig nog niet zo ver. De zon brandt al 4,5 miljard jaar heel constant. En we denken dat hij ook nog zo'n vijf miljard jaar blijft branden.

Waar blijft het 24 uur per dag licht? ›

De middernachtzon is een natuurlijk fenomeen waarbij de zon om middernacht boven de horizon staat, en dus ook gedurende de rest van de dag en nacht. Dit fenomeen komt jaarlijks tijdens een bepaalde periode in gebieden rond en vooral ten noorden van de noordpoolcirkel voor, zoals Noord-IJsland en Noord-Scandinavië.

Hoeveel minuten per dag wordt het lichter na 21 december? ›

Het gevolg is dat de zon bij het begin van de astronomische winter dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. En dat is precies wat we 's ochtends en 's avonds ook merken. Het tijdstip van zonsopgang komt iets later, het tijdstip van zonsondergang evenzeer.

Wat is de langste dag van het jaar 2023? ›

De langste dag van het jaar is in 2023 op woensdag 21 juni.

Hoe laat gaat de zon op op de kortste dag? ›

De zon komt zondag op om 8.49 en gaat onder om 16.30 uur. Daarmee is het officieel de kortste of ook wel de donkerste dag van het jaar.

Waar is het het langste licht op aarde? ›

De aarde draait met een gekantelde as ten opzichte van de zon, en in de zomermaanden is de Noordpool naar de zon gericht. Daarom gaat de zon voor enkele weken niet onder boven de poolcirkel. In Noorwegen is Spitsbergen de plek waar de middernachtzon het langst te zien is.

Wat is de kortste nacht van het jaar? ›

En de kortste nacht? Dat is de nacht van 21/22 juni 2023.

Welke maand is het kortst? ›

De term kortste dag is een aanduiding voor de dag in het jaar op de Aarde met de kortste tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Op het noordelijk halfrond van de aarde valt deze dag elk jaar rond 21 december en wordt hij winterpunt genoemd.

Waar blijft het de hele dag licht? ›

Echt 24 uur licht blijft het alleen vlak bij en ten noorden van de poolcirkel. Hoe verder je van de poolcirkel af bent, des te langer de nacht is. Dat verklaart ook het verschil tussen het noorden en zuiden van ons land.

Wie heeft 24 uur bedacht? ›

De Grieken bepaalden dat een dag 24 uur heeft. Het grappige was dat zij altijd 12 uur aan de nacht en 12 uur aan dag gaven. In de winter waren de nachtelijke uren dus langer dan in de zomer! Het stelsel van de Grieken en Romeinen is blijven bestaan tot nu.

Hoeveel dagen zitten er in 72 uur? ›

Een dag duurt 24 uur. Een dag later (donderdag) is 48 uur, weer een dag later (vrijdag) is 72 uur, weer een dag later (zaterdag) is 96 uur. 90 uur later valt op zaterdag.

Wat is het verschil tussen een zonnedag en sterrendag? ›

En sterrendag duurt 23 uur, 56 minuten en 4 seconden. Na deze tijd staan de verre sterren vanaf de aarde gezien weer op precies dezelfde plek. En zonnedag duurt 24 uur. Na deze tijd staat de zon vanaf de aarde gezien weer op precies dezelfde plek.

Hoe kort kortste dag? ›

Winterzonnewende 2022: De kortste dag van het jaar

Op woensdag 21 december 2022 gaan we weer lichtere tijden tegemoet, als op het noordelijk halfrond de winterzonnewende plaatsvindt. In Amsterdam duurt de dag maar 7 uur, 40 minuten en 40 seconden, en in Brussel 7 uur, 56 minuten en 18 seconden.

Hoe snel wordt het weer licht? ›

In de periode rond 21 maart – het officiële begin van de lente – gaat dat met de grootste stappen. Er komt dan elke dag zo'n 5 minuten daglicht bij. Dat kun je echt goed merken. Dus, vanaf nu werken we toe naar de zomer, zou je kunnen zeggen.

Waar staat de zon het langst? ›

De zon staat recht boven de evenaar en vervolgt zijn pad richting de Kreeftskeerkring. Het is met een zonhoogte van 38,2 graden lente, Het zomersolsticium: 20 juni. De zon staat boven de Kreeftskeerkring en de dagen zijn op het noordelijk halfrond op hun langst.

Welk land heeft de kortste dag? ›

Op de langste dagen van het jaar heeft IJsland 24 uur per dag daglicht (mei tot en met juli). Op de kortste dagen van het jaar heeft IJsland 4 tot 5 uur per dag daglicht (december en januari).

Welk is de kortste dag van het jaar? ›

Het zal de meesten onder ons verwonderen, maar op 18 september beleven we de kortste dag van het jaar. Daarmee bedoelen we niet "de dag" als tegenstelling van "de nacht", de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang. Die kortste "dag" valt op 21 december.

Welke nacht is de langste nacht? ›

De nacht van 21 december op 22 december is de langste nacht van het jaar: midwinter. Na deze nacht worden de dagen weer langer.

Waar is het altijd donker? ›

Svalbard, of eigenlijk Spitsbergen, is het meest noordelijk gelegen eiland van Noorwegen. Door de draaiing van de aarde om de zon is het hier in de winterperiode 84 dagen donker. De zon komt dan helemaal niet op en het is dus gewoon constant donker.

Hoe kort is de kortste nacht? ›

In Nederland duurt de aankomende nacht slechts 7 uur en 17 minuten. Dat is voor ons te kort om weer uitgerust wakker te worden. Bovendien worden wij niet graag al voor half 6 gewekt door het zonnetje.

Hoe lang is de langste nacht? ›

Deze langste nacht noemt men ook wel de 'winterwende', ofwel het officiële begin van de winter. De zon gaat vandaag al om 16.29 uur onder en komt morgen pas weer om 08.49 uur tevoorschijn. Hierdoor is het in totaal wel 16 uur en 19 minuten donker!

Wat betekent het blauwe uur? ›

Het blauwe uur is de benaming voor het verschijnsel dat 's ochtends, het uur voor zonsopkomst en 's avonds, net na zonsondergang bij bepaalde omstandigheden de lucht en de omgeving een blauwe kleur aannemen. Het blauwe uur is een onderdeel van de schemering en duurt meestal slechts een tiental minuten.

Wat betekent Het Gouden Uur bij de politie? ›

Het cruciale uur na een aanslag in de nieuwe thrillerserie Het Gouden Uur. Het eerste uur na een terroristische aanslag is cruciaal. Het uur waarin paniek en angst overweldigend zijn en het gevaar voor een tweede aanslag het grootst is. Het uur dat het beste en het slechtste in mensen naar boven brengt.

Waarom is Het Gouden Uur belangrijk? ›

De eerste momenten na de bevalling zijn erg belangrijk voor een goede hechting tussen jou en je baby, vooral het eerste uur na de bevalling. Dit wordt ook wel het 'gouden uur' genoemd, omdat dit uur letterlijk goud waard is voor de band die je opbouwt met je baby.

Hoe lang blijft het licht? ›

De zon staat op ongeveer 150 miljoen kilometer van de aarde. Het zonlicht doet er dus 150.000.000 / 300.000 = 500 seconden over om ons te bereiken, dat is 8 minuten en 20 seconden. Wij zien de zon dus zoals ie er iets meer dan 8 minuten geleden uitzag.

Hoe laat wordt het licht in de ochtend? ›

In de morgen betekend het dus tussen 05:26:39 en 06:26:39 en aan de eind van de dag begint de golden hour van 20:42:32 tot 21:42:32.

Waar is het 30 dagen donker? ›

Het geïsoleerde stadje Barrow, Alaska, wordt iedere winter 30 dagen lang in volledige duisternis gehuld. Veel inwoners zoeken in die periode hun heil elders.

Wat gebeurt er als de zon stopt met schijnen? ›

Als er een jaar geen zonlicht is, raakt de aarde bedekt met een pantser van ijs. De gemiddelde temperatuur is -73 °C. De duisternis en de ijzige kou zullen het leven op aarde terugbrengen naar het nulpunt, de meest mensen en dieren sterven en het duurt miljoenen jaren voordat de planeet herstelt.

Hoe oud zal de zon worden? ›

Geniet van de zon zolang het kan: binnen 5 miljard jaar zal 'onze ster' oplaaien, splijten en uiteindelijk veranderen in een enorme gloeiende ring van interstellair gas en stof. Astronomen weten al lang dat de zon een houdbaarheidsdatum heeft.

Hoe vaak kan de aarde in de zon? ›

De zon is veel groter dan de aarde. De middellijn bedraagt 1,4 miljoen kilometer, ruim honderd keer de middellijn van de aarde. Een ketting van honderd aardbollen zou dus strakgespannen in de zon passen. En als de zon hol was, zouden er meer dan één miljoen aardbollen in kunnen verdwijnen.

Waarom gaat de zon niet onder in Zweden? ›

Visit Sweden. De middernachtzon is een natuurlijk fenomeen dat zich in de zomermaanden voordoet op breedtegraden ten noorden van de poolcirkel, waar de zon om middernacht zichtbaar blijft.

Waar is het 6 maanden donker? ›

Vanaf 21 maart is het op de noordpool 6 maanden lang constant dag. Vanaf 23 september valt daar de duisternis in en blijft het de volgende 6 maanden donker. Op de zuidpool gebeurt het omgekeerde. In ons voorjaar en zomer is het daar donker en vanaf 23 september breekt daar voor de volgende 6 maanden de zon door.

Waar is het het langst licht in de winter? ›

Fins &Zweeds Lapland

In het zuiden van Lapland duurt het daglicht in december slechts 6 uur, maar in het noorden van Lapland heerst op dat moment een periode van complete duisternis, waarbij de zon een paar weken lang helemaal niet boven de horizon opkomt. Op 16 januari komt de zon weer op.

Hoeveel eerder licht per dag? ›

Bijna vier minuten per dag: het gaat dus hard in deze periode. Maart is altijd de maand waarin er het meeste daglicht bijkomt. Tijdens de hele maand maart zullen we er in totaal 1 uur, 59 minuten en 39 seconden hebben bijgewonnen. Geen enkele maand doet beter: enkel februari en april komen in de buurt.

Waar komt de zon het eerst op? ›

De zon komt dus 's ochtends op in het oosten, en gaat aan het einde van de dag weer weg in het westen. 's Ochtends twee keer de o, 's middags of 's avonds twee keer de w.

Waar gaat de zon het snelst onder? ›

In de gebieden rond de evenaar verloopt de zonsondergang het snelst. In iets meer dan twee minuten is de klus geklaard. Het gevolg is dat het in die gebieden heel snel donker wordt: het "vallen" van de nacht. Naarmate we hogere breedtegraden opzoeken, wordt het verschil tussen de seizoenen duidelijk.

Hoe vroeg is het morgen licht? ›

Op 15 mei komt de zon om 05:58 uur op en gaat hij om 20:10 uur onder. De zon staat 14 uur 11 min. boven de horizon (de daglengte). Op 15 mei begint de astronomische ochtendschemering (eerste lichtstralen) om 04:15 uur en om 21:54 uur is het volledig donker (het einde van astronomische avondschemering).

Hoe lang duurt het voordat wij het licht van de zon zien? ›

De zon staat op ongeveer 150 miljoen kilometer van de aarde. Het zonlicht doet er dus 150.000.000 / 300.000 = 500 seconden over om ons te bereiken, dat is 8 minuten en 20 seconden. Wij zien de zon dus zoals ie er iets meer dan 8 minuten geleden uitzag.

Hoe vroeg is het licht? ›

In de morgen betekend het dus tussen 05:23:00 en 06:23:00 en aan de eind van de dag begint de golden hour van 20:47:18 tot 21:47:18.

Wat is de kortste dag van het jaar 2023? ›

Op 22 december 2023 valt de kortste dag van het jaar in Nederland. Tijdens deze dag hebben we het minste daglicht, met slechts een beperkte periode van zonlicht. Na deze dag worden de dagen geleidelijk langer en komt de lente langzaam dichterbij. Het markeert het keerpunt waarop de dagen weer beginnen te lengen.

Welke dag is het minste licht? ›

De datum varieert van jaar tot jaar tussen 21 en 22 december. De scheve stand van de aardas draait het noordelijk halfrond van de zon af in onze winter waardoor wij in Nederland het minste licht ontvangen op 21 december.

Hoe lang blijft het licht als de zon dooft? ›

De zon (en de aarde) is al verschrikkelijk oud: zo'n 5 miljard jaar. Al die tijd heeft de zon licht uitgestraald zoals nu. Sterrenkundigen verwachten dat dit nog zo'n 5 miljard jaar door blijft gaan. Dus we zitten hier nog wel even veilig op aarde.

Wat is de afstand van 1 lichtjaar? ›

Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar kan reizen - dat is ongeveer 9 460 000 000 000 kilometer! Licht heeft ongeveer 4,2 jaar nodig om de afstand naar de dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel te overbruggen, daarom zeggen sterrenkundigen dat Proxima Centauri 4,2 lichtjaren van ons is verwijderd.

Hoe oud is het licht van de sterren? ›

'Onze zon is nu 4,5 miljard jaar en ze kan wel tot 10 miljard jaar,' vertelt de astrofysicus. 'Kleine sterren kunnen wel honderd miljard jaar oud worden. Grote worden 'maar' één miljard jaar oud.

Wat is de kortste dag van het jaar? ›

Winterzonnewende 2022: De kortste dag van het jaar

Op woensdag 21 december 2022 gaan we weer lichtere tijden tegemoet, als op het noordelijk halfrond de winterzonnewende plaatsvindt. In Amsterdam duurt de dag maar 7 uur, 40 minuten en 40 seconden, en in Brussel 7 uur, 56 minuten en 18 seconden.

Hoe laat wordt het licht in de winter? ›

Halverwege oktober vinden zonsopkomst en -ondergang plaats rond respectievelijk 8:00 uur en 18:45 uur. Half-november begint het pas écht donker te worden en wordt het al rond 16:45 uur donker. Het tijdstip van zonsopkomst is ongeveer gelijk aan dat van 15 oktober. Dat komt doordat eind oktober de wintertijd in gaat.

Waar is het elke dag 12 uur licht en 12 uur donker? ›

Zijn de nachten op de evenaar gedurende alle jaargetijden even lang? Ja, op een plaats op de evenaar duurt een nacht altijd 12 uur (en de dag dus ook). Waarom verschilt de lengte van de nachten op andere plaatsen op de aarde? Dat komt omdat de aarde niet 'recht' staat.

Videos

1. Best Time To Fast For Weight Loss & Autophagy
(Dr. Sten Ekberg)
2. Het ontstaan van de seizoenen
(Aardrijkskunde Bijles)
3. De quervain’s tenosynovitis exercises by Mr Physio: wrist thumb pain relief
(Mr.Physio)
4. 5 INTERMITTENT FASTING Tips For Your Ravenous Hunger
(Dr. Sten Ekberg)
5. Clinically DEAD Preacher Died While Serving GOD & He Asked God Why! | Rev. David Maginley
(Next Level Soul Podcast)
6. Bruce Dickinson's Surprising Confessions: The Interview You Can't Unwatch - Iron Maiden Fans UNITE!
(Next Level Soul Podcast)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 10/06/2023

Views: 5762

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.